Dr n. med. Dorota Misiewicz-Opiela - Prywatny Gabinet Lekarski "CHOROBY SKÓRY"

O mnie

W 1985 roku ukończyłam Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie – Śląski Uniwersytet Medyczny)

Po studiach przez 12 lat pracowałam w Klinice Dermatologii w Katowicach, pod kierunkiem profesorów: Józefy Rubisz-Brzezińskiej i Tadeusza Bogdanowskiego.
W 1989 roku zdobyłam pierwszy, a w 1997 roku drugi stopień specjalizacji z zakresu dermatologii.
W 1995 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane czynności granulocytów obojętnochłonnych krwi obwodowej u chorych z przewlekłymi, nawrotowymi zmianami krostkowymi dłoni i stóp” uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Moim promotorem była Prof. dr hab. n.med. Józefa Rubisz-Brzezińska.

Od wielu lat prowadzę prywatną praktykę lekarską –
- początkowo w Siemianowicach Śląskich i w Piekarach Śląskich ,
a od 1997 roku w Katowicach.

Przez długi czas mój katowicki gabinet był zlokalizowany przy ulicy Żwirki i Wigury, potem przy ulicy Mikołowskiej 56. Obecnie przyjmuję w Katowicach-Panewnikach w Centrum Medycznym Panewniki przy ulicy Panewnickiej 201


Powrót do strony głównej ..